Skip to Content

Start Creatieve Kracht Deventer

Inspiratiesessies tussen bedrijfsleven, onderwijs en kunst & cultuur. Creatieve Kracht van Deventer is een project voor mensen uit drie sectoren – bedrijfsleven, onderwijs en kunst & cultuur – in Deventer die actief willen gaan samenwerken. Inspiratie, creativiteit, innovatie, vernieuwing, samenwerking en netwerkvorming dat zijn de kernbegrippen. In de praktijk blijkt dat samenwerken en kruisbestuiving vanuit de verschillende disciplines meer oplevert aan creatieve ideeën en innovatiekracht voor stad en regio.

Op 16 mei 2008 gaat het programma van start en gaan toekomstige deelnemers via inspiratiesessies in kleine groepen kennismaken met de diverse programma-onderdelen. Potentiële deelnemers zijn hiervoor inmiddels uitgenodigd. Door middel van pilotprojecten, coachingstrajecten, creatieve advisering, netwerkactiviteiten en interventie gaat er iets nieuws ontstaan in de stad. De creativiteit die we samen mobiliseren versterkt economie én cultuur van onze stad.

Wilt u meer informatie over De creatieve kracht van Deventer dan kunt u contact opnemen met Koen Bril: koen@kunstenlab.nl.

Wat gaan we doen?
Creatieve ondernemers koesteren en betrekken. Organisaties de kans geven hun werkwijze een impuls te geven. Creatieve denkers inzetten in bedrijfsprocessen. Kunstenaars meer inzicht geven in bedrijfsmatige invalshoeken. Ook jonge goed opgeleide mensen betrekken bij innovatieve ontwikkelingen. Kortom: alle betrokkenen buiten de bekende kaders te laten treden. Samen de stad verder tot bloei brengen!

Aansluiten bij internationale ontwikkelingen
De economische betekenis van cultuur en creativiteit en de toegevoegde waarde van cultuur voor de economische ontwikkeling staan de laatste jaren vol in de aandacht. De belevingseconomie is sterk in opkomst. De marktwaarde van producten en diensten wordt in toenemende mate bepaald door beleving en de toevoeging van identiteit en image aan producten en diensten. Het economisch gewicht van creatieve disciplines binnen de waardeketens neemt daardoor toe.

Een groot deel van de beeldvorming van steden is gerelateerd aan de culturele betekenis van de stad. Dit heeft een grote invloed op het toeristisch recreatief bezoek aan steden en op de attractiviteit van steden voor haar inwoners, voor kenniswerkers en voor het bedrijfsleven. Het culturele klimaat is inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren voor bedrijven.

Ook Deventer heeft de ambitie om een aantrekkelijke woon- en werkstad te zijn en haar attractiviteit verder te versterken. Deventenaren zijn trots op hun stad, dat hebben zij gemeenschappelijk en dat bindt hen. Wij willen ons extra inspannen om die binding te versterken en de creatieve kracht van Deventer te vergroten. Binnen het project zal het effect van creativiteit op innovatie onderzocht worden. En hoe dat gestuurd kan worden. Wat zijn de succesfactoren? ‘De Creatieve Kracht van Deventer’ is een tweejarig programma.

De partners
Midden- en Kleinbedrijf Deventer (MKB, Gemeente Deventer, Directeurenoverleg Cultuur (DOC),
Stichting Havenkwartier, Kunstenlab, Saxion Hogescholen, AKI/ArtEZ, Hogeschool voor de kunsten Utrecht (HKU), Academia Vitae.

Het project wordt gefinancierd uit het provinciale programma Cultuur en Economie dat is opgesteld naar aanleiding van het landelijk streven tot verbetering van de innovatieve kracht van het bedrijfsleven. Doel van dit programma is het versterken van de werkgelegenheid in Overijssel door het stimuleren van creatieve bedrijfstakken. Concreet gaat het daarbij om producten en diensten op het terrein van kunsten, erfgoed, media en entertainment, maar ook creatief zakelijke dienstverlening, zoals vormgeving, architectuur, reclame, multimedia of games.

Datum: 16 mei 2008
Tijd: wisselende (openings)tijden, zie beschrijving of website organisator
Entree: gratis!
Locatie: Havenkwartier

Voeg toe aan je agenda (iCal/.ics)
Voeg toe aan je Google agenda