Skip to Content

Buurtvereniging

De BV Havenkwartier is de leukste buurtvereniging van Deventer en misschien ook wel de actiefste. Wat begonnen is als een rondetafelgesprek tussen buurtgenoten om wat meer samen te doen, leidde al snel tot het eerste festival LOS! in 2013, en mondde uit in een informele buurtvereniging. Die BV staat open voor alle buurtgenoten en havenwerkers die iets op tafel willen gooien, een goed idee hebben of over een drempel struikelen.

Het doel van de BV Havenkwartier is dan ook de meest spannende wijk van Deventer zo vers mogelijk te houden, zo zichtbaar mogelijk te maken en waar mogelijk initiatieven te ondersteunen door middel van goede raad, de weg te wijzen, of om gewoon kennis te maken met nieuwe buren. En we zien dat we samen veel meer voor elkaar krijgen dan alleen.

Zo eens in de zes weken is er een overleg, waar we bij een van onze buren aan tafel schuiven. Een vergadering duurt nooit langer dan 2 uur en het verslag wordt doorgestuurd naar de buurtgenoten die op de hoogte willen blijven. Wat komt er zoal ter sprake: de organisatie van het volgende LOS! festival, Expeditie Havenkwartier, verkeersdrempels, openbaar groen, bewegwijzering, de evenementenagenda en nog veel meer…

Dus woon of werk je in het Havenkwartier, voel je van harte welkom!

Informatie oprichting buurtvereniging

We zijn al enige tijd de oprichting van een geformaliseerde buurtvereniging aan het voorbereiden. Alle bouwstenen zijn er om deze vereniging op korte termijn ook daadwerkelijk het daglicht te laten zien (zie ook deze pdf):

  • We hebben een doel/missie/visie;
  • We hebben een idee hoe we met lidmaatschap en een financiële bijdrage om willen gaan;
  • Er is een beeld bij de werkgroepen die nodig zijn om aan het doel invulling te geven;
  • We hebben al een schare trouwe bezoekers van de buurtvergadering die met smart zitten te wachten tot we formeel van buurtvergadering naar buurtvereniging transformeren!

Was brauchst du dann?
Wat nog moet gebeuren is het samenstellen van een bestuur. Hiervoor hebben we afgelopen buurtvergaderingen al een eerste ronde gemaakt maar toen kwam naar voren dat er behoefte was aan meer beeld en geluid bij de rol van het bestuur van de vereniging. Daarom hebben we dan ook een Vraag & Antwoord gemaakt om iedereen dat plaatje mee te geven.

Lees je in!
Open de Vraag & Antwoord, de verslagen van vorige vergaderingen en de eerder gebruikte presentatie om je te informeren over de op te richten buurtvereniging en over de rol van het nieuwe bestuur.

Interesse en/of vragen?
Dat kan via onderstaande nummers/mail:
Gerritjan – 06-46623907 / gerritjan.meppelink@gmail.com
Francisca – 06-83553437 / francisca1felix@gmail.com

Tot wanneer kan je reageren?
Graag je interesse doorgeven voor 1 september 2019. Op donderdag 19 september organiseren we dan een speciale ALV (algemene ledenvergadering) waar iedereen zijn stem uit kan brengen op de kandidaten.

En lid worden dan?
Natuurlijk mag je lid worden. Graag zelfs! Maar dat regelen we op een ander moment. Nu eerst de vereniging officieel oprichten door een eerste bestuur samen te stellen.