Skip to Content

Gebiedsontwikkeling

Het Havenkwartier verandert stap voor stap naar een levendige stadswijk met bedrijven, kunst, cultuur en wonen. De kracht zit in spontane creatie, de regie in gezamenlijk ambities. Karakter bouw je niet in één dag, karakter moet groeien. Voortbouwen op het bestaande, versterken wat succesvol is, vervangen van slechte onderdelen en ‘oliën’ van vastgeroeste functies. Dit continue gesleutel trekt een bont gezelschap van ondernemers, bewoners en bezoekers en maakt Havenkwartier Deventer spannend en gevarieerd.

De kaders van het ontwikkelingsplan Havenkwartier ‘Ruimte voor ideeën’ richten zich op behoud van industrieel erfgoed, toevoegen van woningen, herstructurering haveneiland, doorontwikkeling broedplaats en (her)ontdekking van de haven. In het Havenkwartier is veel mogelijk. Alleen de hoofdlijnen van de toekomstige ontwikkeling zijn geschetst. Daarbinnen is veel vrijheid voor het realiseren van eigen ideeën en wensen. In het Ontwikkelingsplan (pdf, 18 MB) wordt dit beschreven.

3 belangrijke ontwikkelingsrichtingen voor het Havenkwartier zijn:

  1. Het versterken van het ‘kloppend hart’ met publieks- en consumentgerichte voorzieningen rondom de Noordzeestraat en de kade;
  2. Het behoud, restauratie en passend hergebruik van het industrieel erfgoed;
  3. Het creëren van een variëteit aan werkmogelijkheden.

De afgelopen jaren zijn er veel documenten opgesteld die relevant, kaderstellend zijn voor of houvast bieden bij de ontwikkelingen in het Havenkwartier. Deze zijn te vinden via onze downloads pagina.