Skip to Content

Bestemmingsplan Havenkwartier vastgesteld

De gemeenteraad heeft 13 juni jl. het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het Havenkwartier vastgesteld.

Het bestemmingsplan zal de huidige sfeer en beleving bij het Havenkwartier behouden. Daarnaast stimuleert het plan bewoners en ondernemers om bijzondere initiatieven te ontwikkelen. Voor een aantal cultuurhistorische panden wordt een beschermingsregeling opgenomen. Deze zullen in hun waarde gelaten worden.

Het beeldkwaliteitplan met als titel “Poor but sexy” moet de initiatiefnemers inspireren om, net als bij het bestemmingsplan, bij het Havenkwartier passende en vernieuwende aanpassingen aan bestaande gebouwen en/of nieuwbouw te ontwikkelen. Zo biedt het ruimte aan creativiteit van de bewoners, gebruikers en architecten.

Tot en met 1 augustus 2012 ligt het bestemmingsplan Havenkwartier en het beeldkwaliteitplan ter inzage. Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0150.D133-VG01 en op de gemeentelijke website www.deventer.nl/bestemmingsplannen. De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/plans/NL.IMRO.0150.D133-/NL.IMRO.0150.D133-VG01/

Gepubliceerd op: 11 juli 2012