Skip to Content

Betonrenovatie Grijze Silo

De voorbereidende werkzaamheden voor de betonrenovatie Grijze silo gaan van start. Vanaf deze week start aannemer Vogel b.v. met de werkzaamheden. Het is noodzakelijk om het buitenbeton van de Grijze silo te herstellen omdat er al enige tijd schollen beton loslaten. Deze schollen vallen naar beneden en dat kan letsel veroorzaken aan mensen die in het gebied verblijven.

Om betonrenovatie aan de Grijze silo goed te laten verlopen, is het nodig om een hangbrug/steiger te bevestigen aan de Grijze Silo.  Zodra de hangbrug/steiger is bevestigd, wordt er gestart met de renovatie.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Inspecteren van alle zijden van de Grijze silo;
  • Verwijderen van visueel waarneembare betonbeschadigingen;
  • Verwijderen van alle loszittende en holklinkende betondelen;
  • Reinigen en opruwen van de oppervlakten (incl. wapening);
  • Wapening behandelen;
  • Afwerken van de behandelde plekken.

U kunt het silogebied in het Havenkwartier goed bereiken tijdens de werkzaamheden. De werkzaamheden geven enige overlast. Hiervoor vraagt de aannemer begrip. Wilt u meer weten over de werkzaamheden, bel of mail met Ingrid Bomhof (0570-693106 ofingrid@havenkwartierdeventer.com).

Gepubliceerd op: 15 juni 2015