Skip to Content

Deventer maakt werkt van ambities Havenkwartier

Het voorontwerp bestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan, uitvoeringsplan, Zelf & Samenbouw en de strategie voor de doorontwikkeling van het gemeentelijk industrieel vastgoed in het Havenkwartier zijn in juli vastgesteld. De plannen moeten initiatiefnemers voor wonen en/of werken in het Havenkwartier Deventer inspireren om passende en vernieuwende bebouwing te realiseren.

Om u te informeren over al deze plannen nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 8 september 2011 van 19.30 tot 21.30 uur.

Het voorontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan liggen van 1 september 2011 tot en met 12 oktober 2011 voor een ieder ter inzage. Deze plannen zijn in te zien tijdens openingstijden bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81 en bij het Gemeentelijke Informatiecenturm in de Openbare Bibliotheek, Brink 70 te Deventer. Op de website van de gemeente Deventer zijn de plannen ook te raadplegen. Hier wordt ook de verdere procedure toegelicht.

Gepubliceerd op: 30 augustus 2011