Skip to Content

Laat je ideeën zien!

Het Rondeel organiseert een expositie over acties in het Havenkwartier. Die opent om 20:00 uur op 31 mei – dus niet op 26 mei zoals eerder aangekondigd – en staat tot 10 juli.

De expositie in het Rondeel toont zoveel mogelijk nieuwe, concrete plannen van (toekomstige) gebruikers. Op dit moment zijn de volgende plannen aangedragen:

  • het inmiddels bekende Lucy-in-the-Sky project van de Space Cowboys
  • uitbreiding van het naastgelegen pand tot woonwerkatelier van Bestwerk
  • het drijvende restaurant, ontwerp van Attika architecten
  • de bierbrouwerij, bij voorkeur in de zwarte Silo, van Marijn Kroon en compagnons
  • uitbreiding van Bella Machina van Jan Nijland
  • misschien: de ecologische markt, ontwikkeld door OMA

En dan borrelen er nog meer ideeën onder het oppervlak, die nog niet concreet genoeg zijn om hier te noemen, maar die we hopelijk wel kunnen laten zien op de expo.

De 31e mei wordt de expositie geopend met presentaties en discussie.

1. De gemeentelijke visie en plannen worden kort gepresenteerd door gemeentelijk projectleider Dennis Laing.

2. Daarna is het woord aan de (toekomstige) gebruikers. De bovengenoemde plannen worden – in 3 minuten per plan– toegelicht door de bedenkers ervan. Daarnaast kan iedereen die actief is in het gebied aan de hand van 1 of 2 (droom)beelden laten zien wat hij of zij op dit moment doet en/of in de nabije toekomst denkt of hoopt te doen. Hiervoor is 1 minuut per persoon uitgetrokken. Kort, maar daardoor is het noodzakelijk om het hoofd helder te hebben en heel bondig te formuleren. De informatie en ideeën uit deze ‘speedspeeches’ dienen als voedsel voor de discussie later op de avond. Maar het is natuurlijk DE kans om je ideeën bij alle belangstellenden op het netvlies te zetten. Laat zien wat de potenties zijn in het Havenkwartier!

3. Evert Verhagen presenteert de ontwikkeling van de Westergasfabrieksterrein in Amsterdam waar hij destijds projectleider was, maar ook diverse andere projecten die informatief en inspirerend zijn voor het Havenkwartier.

4. Hóe inspirerend zal blijken in het debat dat tot ca. 10 uur duurt.

Gepubliceerd op: 29 april 2011