Skip to Content

Meer ruimte voor bedrijvigheid en rafelrandjes in het Havenkwartier

“De gemeente Deventer is samen met ondernemers, bewoners en andere betrokkenen een bijzonder proces aangegaan voor het Havenkwartier. Een proces dat het Havenkwartier stap voor stap verandert in een levendige en eigenzinnige stadswijk voor wonen, werken, cultuur en vrije tijd. Een proces ook dat niet in de gebaande paden van planning en projectontwikkeling treedt, maar bewust en actief insteekt op creativiteit, spontaniteit, buitenissigheid en lef. De betrokken partijen staan in dit proces niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.”
– Citaat paragraaf 1.1 bestemmingsplan

De realisatie van het eerste stukje Havenkwartier, de strook tussen Mr De Boerlaan en eerste havenarm, nadert haar voorlopige voltooiing. De gebruikers, bedrijven en bewoners vinden dat veel is goed gegaan. Echter, de handelwijze en houding van de gemeente verandert. Bij een aantal recente bouwplannen staan partijen niet langer “naast elkaar maar tegenover elkaar”. Tijd om de koppen bij elkaar te steken en de balans op te maken voor de afronding van fase 1 en de aanpak van fasen twee en drie.

De gebiedsontwikkeling Havenkwartier in de huidige vorm is omstreeks 2010 vorm gegeven met een ontwikkelingsplan, ruimte voor ideeën. Inmiddels zijn we 8 jaar verder en zijn, op enkele uitzonderingen na, alleen de eigendommen van de gemeente ontwikkelt. Hoewel passend in de visie en karakter van het Havenkwartier komen andere initiatieven moeizaam van de grond. Tientallen ondernemers kunnen hun dromen nog niet verwezenlijken.

Bij de laatst gepresenteerde plannen voor studentenhuisvesting en een woontoren rijst in het Havenkwartier de vraag of deze massale ontwikkelingen nog wel bij het uitgangspunt en het karakter van het gebied passen. Het lijkt erop dat bij de gemeente alleen het geld regeert, hierdoor groeit de vrees dat het creatieve en unieke karakter van het gebied verdwijnt: “een eigenzinnige wijk voor wonen, werken, cultuur en vrije tijd”. Vanuit de buurt is het initiatief genomen om zelf de oorspronkelijke visie die ten grondslag ligt aan het Havenkwartier te herijken en opnieuw bij de gemeente onder de aandacht te brengen.

Havenkwartierders hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep hun ervaringen en dromen te delen. Hierbij zijn een aantal veelgehoorde wensen: vasthouden aan de oorspronkelijke visie, meer bedrijvigheid in combinatie met wonen horeca en passende detailhandel, een gemengd gebied voor een breed publiek, evenementen blijven faciliteren, doorzetten van de ontwikkeling andere havenarmen, meer betrekken van het water, verbindingen over de havenarmen, handhaven van de scheepvaart, ruimte voor experimenten. De zogenoemde rafelrandjes, wat neerkomt op meer zelfregulatie en minder betutteling. Heb jij ook een droom voor het Havenkwartier en wil je actief meedenken stuur dan een mailtje naar: info@havenkwartierdeventer.com.

De komende periode gaat de groep aan de slag met het herijken van de visie. Vast is komen te staan dat de huidige Havenkwartierders vinden dat de mix van wonen, werken, cultuur en vrije tijd bewaakt en doorgezet moet worden. Misschien het zelfs wel nog een stapje extremer mixen van woonvormen en bedrijvigheid.

Gepubliceerd op: 13 juni 2018