Skip to Content

Op bezoek bij… Olaf en Marieke

“Het Havenkwartier geeft me een vrijbuitersgevoel.”

Om elkaar wat beter te leren kennen, interviewen we regelmatig bewoners en ondernemers van het Havenkwartier. Dit keer is Havenkwartierbewoner/-ondernemer Jan-Willem Seip in gesprek met Marieke en Olaf. Zij wonen in een van die gave woningen in de Kofferloods aan het Havenplein.

Wie zijn jullie en wat voor werk doe je?

Olaf Westra en Marieke Peet staan deze maand in de spotlights. Olaf heeft drie kinderen, waarvan twee van hen samen. Olafs oudste kind heet Simon en is 16 jaar. Hij woont bij zijn moeder in Maastricht. Af en toe is Simon in de weekenden bij zijn vader. De andere kinderen heten Pippa (8) en Lovis (2).

Op de viering van Koninginnedag 2008 in het Burgerweeshuis gebeurde het: liefde op het eerste gezicht! Olaf kende Sylvia al, de zus van Marieke. Alleen wist Olaf niet dat Sylvia zo’n leuke zus had. Daar kwam hij die 30e april dus achter. Na het feest zijn ze een hapje gaan eten en is hun relatie begonnen.

Olaf is al ruim 15 jaar zzp’er. Hij werkt als opnameleider of productieleider bij filmproducties, commercials en televisieseries. Olaf is verantwoordelijk voor de uitvoering. Hij zorgt voor het logistieke deel, de planning en begeleiding van scripts en casting. Olaf leidt de opnames, zodat de regisseur zich kan richten op het dramaturgische deel met de acteurs. Olaf was onder meer betrokken bij de totstandkoming van Flikken Maastricht, Meisje van Plezier, Kerstgezel.nl (komt in 2020 uit) en Komt een man bij de dokter. Films waar hij met heel veel plezier aan mee werkte, zijn bijvoorbeeld Redbad, Dunkirk en Lyrebird (zie www.spatiebalkfilm.nl of www.linkedin.com/in/olafwestra/).

Olaf heeft intense werkweken. Hij plant bewust periodes in van rust. In Nederland zijn maar 15 tot 25 mensen actief zoals Olaf. Het is een hechte club, ze spelen elkaar werk toe als ze niet beschikbaar zijn.

Marieke Peet is freelancer, maar dan in de rol van opbouwwerker. Ze draagt bij aan gemeenschapszin in buurten. Hip gezegd: ze is een ‘community builder’. Ze is op zoek naar de krachten en talenten van bewoners om die met elkaar te verbinden. Marieke is de aanjager die bewoners een duwtje in de rug geeft om iets met elkaar te gaan doen. Ze zet mensen in de spotlights die niet zo zichtbaar zijn. Ze belt aan bij mensen en knoopt een gesprek aan. “Ik ben de vrouw-bijt-hond die bij mensen aanbelt, een gesprek aanknoopt, en gaandeweg ontdekt welke thema’s er in de wijk spelen en wat voor potentieel er in de wijk zit, zegt Marieke. Ze maakt zo tastbaar voor een gemeente welke thema’s er in de wijk spelen en wat voor potentieel er is. Die gemeente kan zo beter aansluiten op bewoners in die wijk.

Marieke werkte voor gemeente Deventer, momenteel voor Raster en andere opdrachtgevers binnen het sociaal domein. Ook geeft Marieke trainingen in positieve gezondheid, waarderend werken en bijvoorbeeld informele netwerkversterking. Thema’s waar Marieke tegenaan loopt als opbouwwerker zet ze om in trainingen en workshops.

Voor diegenen die Marieke Peet nog niet kennen: Ze gaat altijd op zoek naar de plus en niet naar de min. Negativiteit buigt zij om naar positiviteit. Zowel in haar werk als privé.

Sinds wanneer wonen jullie in het Havenkwartier?

Voordat ze in 2015 in het Havenkwartier zijn komen wonen, woonden ze aan het Bergschild in het Bergkwartier in een huis uit 1642. Olaf is lang van stuk en het gebeurde regelmatig dat hij zijn hoofd stootte aan de balken.

Daarvoor woonde Olaf in Utrecht en Marieke op het Grote Kerkhof in Deventer. Ze hebben nog kort samengewoond in Utrecht. Het huis daar bleek echter te klein, zeker toen Marieke zwanger werd van hun eerste kind. Daarbij werd Olafs moeder ernstig ziek. Hij wilde meer bij haar in de buurt wonen. Daarom vertrokken ze naar Deventer. Gelukkig heeft Olafs moeder Pippa nog meegemaakt voor zij overleed.

Olaf: “Ik moest echt wennen aan het wonen in een nieuw huis. Wonen in het Havenkwartier was echt Mariekes idee. Zij heeft ook zo’n beetje die kar getrokken.”

Wat trok jullie zo aan om in het Havenkwartier te gaan wonen/werken?

“Er was iemand afgevallen in de Kofferfabriek. Maarten, de man van Sylvia, tipte ons dat de laatste vrije plek beschikbaar kwam. We vonden het waanzinnig om ons eigen stulpje te bouwen”, aldus Olaf. Marieke vult hem aan en zegt dat zij op zoek was naar een vrijbuitersgevoel. Een gevoel van vrijheid. Ze kent vrijwel elke stoeptegel in Deventer en de enige wijk waar ze wilde wonen, was het Havenkwartier. En dat gebeurde.

Zijn je verwachtingen over wonen in het Havenkwartier uitgekomen?

Olaf knikt en beaamt volmondig dat zijn verwachtingen over het wonen in het Havenkwartier uitgekomen zijn. Toen wonen in deze wijk in beeld kwam, was Olaf ietwat sceptisch. Ook was er nog wel wat bouwkundige tegenslag. Maar Olaf geniet nog elke dag van hun huis, van de buren en van de buurt. Ook hij weet geen andere, betere plek om te wonen dan het Havenkwartier. Marieke sluit hierbij aan, maar heeft een kanttekening. Marieke had meer verwacht van de reuring, de rafelrandjes, het alternatieve en de diversiteit in het gebied. DOK H2O doet alleen nog besloten feesten. En meer horecabedrijven vertrokken deze zomer. Marieke hoopt op betere tijden: “In de zomer vind ik het hier heerlijk, met bijvoorbeeld dat geplons in de haven en de gezelligheid in de binnentuin. Maar de winter vind ik hier saai! Dan vraag ik me af of we nog wat gaan doen hier met elkaar.” Ze zijn het er beiden over eens dat hun kinderen extra gevormd worden doordat zij opgevoed worden door zoveel verschillende mensen. Een beetje commune-achtig, in de positieve zin van het woord. Hun kinderen voelen zich daardoor heel vrij en zijn gewend om met iedereen om te gaan. Marieke: “De gemeenschapszin die ik in mijn werk zoek, die heb ik hier ultiem!”

Welke hobby’s hebben jullie?

Marieke is een beeld- en fotografieliefhebber. Marieke vindt het fijn om zelfs iets te creëren. Ze is bezig met het opzetten van een website over fotografie. Ook is ze altijd al gek op dansen en reizen geweest. Van Latijns-Amerika gaat haar hart sneller kloppen. De fotografiewebsite wordt dan ook een samenwerking tussen Latijns-Amerika en hier. Marieke heeft daar een vriendin. Ze vindt het lekker om zowel met de Spaanse taal als met fotografie bezig te zijn. In haar werk laat Marieke licht schijnen op wijkbewoners. Eigenlijk doet ze dat ook met haar fotografiewebsite: ze laat licht schijnen op schoonheid. Daarnaast gaat ze graag naar voorstellingen, naar het filmhuis en naar fotografietentoonstellingen.

Voor Olaf is zijn werk zijn hobby. Maar daarnaast speelt hij in een band, waarin hij drummer is. Olaf kan oefenen bij buurman Hans Dienaar in diens studio. Ook oefent Olaf wekelijks met zijn eigen band in het Burgerweeshuis. Ja, de plek waar ‘t destijds liefde op het eerste gezicht was. Marieke is niet voor niets op Olaf gevallen. Ze vond en vindt het ontzettend leuk dat hij ‘bij de film zit’.

Wat kunnen jullie voor anderen betekenen in het Havenkwartier?

Marieke heeft reuring te bieden, al is dat door de komst van Lovis een tijdje geleden. Denk aan een huiskamercafeetje. Tijdens LOS, een aantal jaren geleden, opende Marieke de deuren van haar huis. Als de fotografiewebsite er is, wil ze thuis een soort van galerie creëren. Olaf ziet zichzelf dan wel de catering doen en taarten bakken.

Wat kunnen anderen voor jullie betekenen in het Havenkwartier?

Openstaan voor een ontmoeting. En met elkaar fijne dingen doen. Samen een vuurtje stoken in de binnentuin. Het mede-organiseren van buiten-filmvoorstelling in de wijk. Olaf spreekt zijn waardering uit voor de warme contacten die hij heeft, bijvoorbeeld de binnentuin.

Wat zouden jullie graag georganiseerd willen zien in het Havenkwartier als geld geen rol speelt?

Olaf denkt even grenzeloos. Hij wil in het Havenkwartier een vrijplaats voor kunstenaars, creatieve ondernemers en horeca. Marieke onderschrijft dit, mits het laagdrempelig is. Marieke droomt nog even verder en ziet voor zich dat de parkeerplaats tussen PUNT en de geplande woontoren autovrij wordt. Er komt gras en heel veel groen en bomen met in het midden een duurzaam ‘tiny house’ met bankjes erom heen. Dit ‘kleine huisje’ wordt dan een ontmoetingsplek voor verschillende buurten, zoals Knutteldorp. Je kunt daar een praatje maken met anderen en boeken lezen. Marieke mist het groen in de wijk en met dit ‘mini-buurthuis in het groen’ wordt dat dan meteen opgelost.

Interview door Jan-Willem Seip en de tekstredactie door Tine Zevenhuizen.

Sinds aanvang 2020 heeft het Havenkwartier een heuse buurtvereniging. Vele bewoners en tientallen bedrijven werden al lid. Zij zullen elkaar ongetwijfeld ontmoeten op de buurtvergaderingen en op (informele) bijeenkomsten. Maar je spreekt daar vast niet iedereen. Misschien vraag je je wel eens af… Wie is die persoon? Wat is zijn/haar gezinssamenstelling? Hoe staat diegene in het leven? Wat zoekt of wil diegene nog? Wat voor werk doet hij/zij? Wat voor bedrijf heeft hij/zij?

Om elkaar wat beter te leren kennen, interviewen we regelmatig bewoners en ondernemers van het Havenkwartier. Wie weet, ben jij de volgende Havenkwartier die zichzelf mag voorstellen!

Gepubliceerd op: 27 september 2020
Marieke en Olaf