Skip to Content

Uitbreiding Grijze silo

Architectonisch ontwerp van Studio Groen+Schild

De Grijze silo heeft een karakteristieke uitstraling, zowel voor het Havenkwartier als de stad Deventer. De uitstraling van dit gebouw blijft behouden en wordt versterkt met het ontwerp. Het concept voor de uitbreiding van de Grijze silo is een zichtbaar nieuwe toevoeging aan het iconische gebouw. Het uitgangspunt is het realiseren van een staalconstructie in een menierode kleur die visueel loskomt van de bestaande betonnen silo en de uitbouw die al is gerealiseerd in blauwgrijs staal en glas.

De nieuwe uitbreiding staat op kolommen (zonder gesloten gevels), waardoor de kenmerkende doorzichten in het silogebied en op de haven behouden blijven. Op de eerste verdieping komen een tweetal units die als woonruimte of als kantoorruimte kunnen worden gebruikt. In de unit aan de oostzijde komt Groen & Schild wonen. Deze unit wordt verbonden met de huidige ruimte van Studio Groen+Schild. De andere unit zal gebruikt gaan worden als appartement.

Wonen en werken blijft op deze plek in het Havenkwartier het uitgangspunt. De ruimtes zijn zo vormgegeven dat een eventuele functiewijziging eenvoudig kan worden gerealiseerd. De uitbreiding is daarmee toekomstbestendig; een belangrijk onderdeel van duurzaam ontwerpen.

De staalconstructie blijft in het zicht, de thermische schil ligt aan de binnenzijde. De uitstraling is daardoor poor but sexy. De gevelvulling van de constructie wordt bepaald op basis van beschikbare materialen. De ambitie is om deze op te bouwen uit hergebruikte materialen. Deze kan bestaan uit tweedehands damwand profielen, hergebruikte kozijnen en andere gevelelementen. Om een goede eenheid in de gevels te krijgen zullen deze elementen allemaal dezelfde menierode kleur krijgen.

De Grijze silo is getransformeerd van een vervallen blikvanger tot een modern en duurzaam stadsicoon. Naast een toekomst bestendig ontwerp, gebruik van circulaire bouwmaterialen voorziet deze uitbereiding ook in de energietransitie. Het ontwerp is gasloos, voorzien van zonnepanelen via de zonneroos van Deventer Energie en duurzame installatie waaronder lucht-warmtepompen en ventilatie met warmte terugwinning en een goede thermische schil.

In maart gaat de bouw verder met het plaatsen van de staalconstructie. De bouw is te volgen via de website van de Grijze silo (www.grijzesilo.nl).

Bekijk het fotoverslag van de uitgevoerde bouwwerkzaamheden via deze link.

 

Gepubliceerd op: 31 januari 2021
Uitbreiding Grijze Silo