Skip to Content

WILLIE gaat na juni 2012 stoppen in Havenkwartier

Slecht nieuws. Lees hier het officiële bericht van WILLIE:

“WILLIE komt na alle mogelijke constructies uitgebreid te hebben onderzocht tot de conclusie dat de financiële druk van het exploiteren van een eigen locatie slecht past in de visie en de succesformule van WILLIE. We hebben daarom definitief besloten door te gaan als collectief, maar te stoppen op de huidige vaste locatie.

Het was een moeilijke beslissing, die wellicht als een schok komt voor ons publiek en die we hieronder graag toelichten.

In onze onderzoeksperiode vanaf vorig jaar augustus werd ons al snel het cultureel en economisch belang van WILLIE voor een stad als Deventer duidelijk. Dit merkten we ook aan de steun, het medeleven en de reacties van andere culturele instellingen, ons publiek en (internationale) artiesten, de tomeloze inzet van vrijwilligers en niet in de laatste plaats door de opstelling van de gemeente Deventer zelf. Dit heeft ons enorm gemotiveerd om deze locatie te willen behouden en het programma van WILLIE blijvend een meerwaarde te laten zijn voor Deventer.

Wij hebben tot nu toe geen vergelijkbare organisaties (kunstenaarscollectieven) gevonden waarbij exploitatiekosten zoals ze hier van ons gevraagd gaan worden opgebracht kunnen worden in combinatie met het programma dat we willen bieden. Voor een initiatief als WILLIE is de kostprijs van deze locatie straks niet meer realistisch, tenzij we onze succesformule geweld aan zouden doen. Daarom floreren vergelijkbare initiatieven vrijwel altijd waar locatiekosten nihil zijn.

Omdat we deze locatie niet zonder slag of stoot wilden opgeven hebben we (misschien tegen beter weten in) uitgebreid onderzocht en getest of er constructies denkbaar zijn waarin we als collectief toch goed tot ons recht zouden komen. Hoewel we er soms voor ons gevoel dicht bij waren en we waardevolle steun kregen van heel cultureel Deventer en ook de gemeente hierin meegedacht heeft, hebben we uiteindelijk geen oplossing gevonden waarin de vrijwillige inzet van de kerngroep van WILLIE en de commerciële exploitatiekosten op een goede manier verenigd kunnen worden. Wij zijn immers geen commerciële exploitant en hechten dermate aan ons eigen profiel dat we onze vrijwillige inspanningen niet willen steken in een programmering of zaalverhuur die meer geld oplevert om daarmee de vaste lasten te kunnen betalen. Het kost de mensen achter WILLIE straks én meer geld én meer tijd om WILLIE draaiende te houden op deze locatie. Doordat de broodwinning van deze groep uit eigen onderneming (naast WILLIE) moet komen, levert de toename van financiële druk een gebrek aan focus op. De grens van de maximaal haalbare vrijwillige inzet voor de organisatie van WILLIE was in de huidige constructie reeds bereikt en kan niet verder worden opgerekt.

Hoewel de gemeente zichtbaar inspanningen heeft verricht om WILLIE in het Havenkwartier te houden, maakt de gemeente door de manier waarop ze zich opstelt toch een keuze. Een keuze voor een kloppende begroting op relatief korte termijn. Zonder daarmee ons ziens voldoende rekening te houden met de effecten die het wegvallen van onze publieksactiviteiten in het Havenkwartier hebben voor de gebiedsontwikkeling. Deventer verliest een rijk cultureel programma in het Havenkwartier, waarvan de waarde de kosten vele malen overstijgt en daarmee ontstaat een steeds groter wordende discrepantie met het gewenste gebiedsprofiel van het Havenkwartier zoals dat door de gemeente zelf actief wordt gepromoot. Met het wegvallen van WILLIE – en zonder gelijkwaardig initiatief – verdwijnt het kloppend hart van de publieksactiviteiten in het Havenkwartier en zal dit direct consequenties hebben voor alle andere gebiedsontwikkelingen.

Hoewel dit alles ons een spijtige ontwikkeling lijkt, is dit niet noodzakelijkerwijs het einde van WILLIE. Van 13 mei t/m 1 juli 2012 staat er op de huidige locatie nog een goedgevuld programma op de vrijdagen en zondagen. Vervolgens zijn we na 1 juli 2012 een collectief zonder vaste locatie of vaste openingstijden. Dat betekent dat we vanaf die tijd op zoek zullen gaan naar geschikte locaties voor het programma wat we willen bieden. Het vmDavo gebouw blijft voor ons een goede optie voor WILLIE activiteiten, zolang wij zelf geen huurder zijn. Bij leegstand blijven we ons graag inzetten voor een bruisend Havenkwartier. Ook samenwerking met eventuele toekomstige huurders sluiten we niet uit.

WILLIE kijkt terug op een plezierige en leerzame tijd in het Havenkwartier en we zijn trots op de kwaliteit van het programma en wat er is bereikt. We hopen voor het Havenkwartier dat het gat wat we noodgedwongen achterlaten op een goede manier gevuld kan worden en dat publieksactiviteiten in het Havenkwartier hun kwaliteit en bijzondere karakter weten te behouden en een aanvulling kunnen blijven op het culturele aanbod van Deventer. Daar willen we als WILLIE ook in de toekomst graag waar mogelijk aan bijdragen.”

Gepubliceerd op: 10 mei 2012